Alapítvány

Pénzakadémia Alapítvány:

“Ne halat adjunk gyermekeinknek, hanem tanítsuk meg őket halászni…!”

A XXI. század pénzügyi labirintusában a szülőknek fontos feladata, hogy megfelelően takarékoskodjanak gyermekeik felsőoktatási éveire, illetve életkezdésükre. Ennél még nagyobb azonban az a felelősségük, hogy milyen példát mutatnak életvitelükkel, pénzügyi szokásaikkal, vagyis hogy hogyan és mire nevelik gyermekeiket.
A nyugati világ fiataljai egy tudatos, pénzügyi életpálya-tervezésen alapuló életvitelt lesnek el szüleiktől, s már a zsebpénz beosztásánál is nagy figyelmet fordítanak rövid-közép-hosszú távú céljaikra. Nem kérdés, hogy beléjük nevelik az un. “savings first” megközelítést, vagyis hogy a bejövő jövedelemből először tegyenek félre egy kis részt, pl. 10%-ot, s utána a maradékból költsenek. Ezek az apró megtakarítások idővel, a kamatos kamat csodáját kihasználva komoly tőkévé duzzadhatnak!
Magyarországon a jelenleg középkorú szülői generáció egy teljesen más berendezkedésű rendszerben, a szocializmusban nőtt fel, ahol nem volt szükség pénzügyi tervezésre, s nem is volt választék a pénzpiacok kínálatában… Ezt a hiányt nehéz pótolni, s sajnos a mai magyar emberek pénzügyi tudatlanságukért sokszor hatalmas árat fizetnek. Elég csak a jelenleg zajló devizahiteles perekre, az alulbiztosítottság veszélyeire avagy a pénzügyi megtakarítások nem túl hatékony fialtatására gondolni…

Céljaink:

“…Magyarországon a mindennapi kultúra szerves részei legyenek a pénzügyi ismeretek…” - Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter

A Pénzakadémia Alapítvány - melyet független pénzügyi szakemberek hoztak létre - pontosan ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy a gyermekek pénzügyi nevelésén keresztül építsen egy új magas szintű pénzügyi kultúrát Magyarországon. Ezt a célt úgy lehet megvalósítani, hogy eltérő korosztályoknál eltérő módszereket alkalmazunk.
Kisebb gyermekeknél pénzügyekhez kapcsolódó játékokat lehet szervezni, a nagyobbaknál pedig fejtörőkkel és rejtvényekkel lehet bővíteni a pénzügyi fogalmak tárházát. Ebben azonban az alapítvány mellett nagyon nagy szerepe van a szülőknek, hiszen a hétköznapokban ők mutatnak példát gyermekeiknek viselkedésükkel, szokásaikkal és pénzügyi döntéseikkel. Ezért fontosnak tartjuk a családi pénzügyi tervezést, amelynek keretén belül a szülők is tudatosan felismerik, hogy hogyan érdemes kezelniük pénzügyeiket, miért fontos, ha költségvetést vezessenek avagy pénzügyi stratégiát építsenek fel a hosszabb távon a család előtt lévő élethelyzetekre felkészülve.

Főbb tevékenységi területeink:

a) a pénzügyi kultúra széleskörű terjesztését szolgáló rendezvények, konferenciák, előadások, fórumbeszélgetések, családi napok, gyerektáborok és egyéb gyerekprogramok szervezése
b) a pénzügyi kultúra széleskörű terjesztését szolgáló oktatási és továbbképzési tevékenység folytatása
c) a pénzügyi kultúra széleskörű terjesztését szolgáló kiadványok, publikációk készítése, tudományos elemzések támogatása
d) tanulmányok készítése oktatásban való felhasználásra
e) közgazdasági és társadalomtudományi – ezen belül is különösen a pénzügyi kultúrát érintő – kutatások fejlesztésének, továbbá a fejlesztést szolgáló tudományos elemzések készítésének és publikálásának támogatása
f) a közgazdasági, a társadalomtudományi és a regionális kutatási szakterületeken belül a gazdasági – különösen a pénzügyi – viszonyok elemzésének, társadalmi-gazdasági problémák vizsgálatának támogatása
g) külföldi szakkönyvek, folyóiratok beszerzése és hozzáférhetővé tétele
h) a pénzügyi oktatás technikai feltételeinek javítása (számítógépek, szoftverek beszerzése, számítógépes munkamódszerek megismertetése és elterjesztése)
i) a pénzügyi területen működő oktatók, egyetemi és főiskolai tanárok, a képzésben résztvevő gyakorló szakemberek továbbképzése Magyarországon és külföldön
j) külföldi szakértők meghívása a hazai pénzügyi oktatásban való részvételre
k) a szakmai továbbképzésben résztvevő legsikeresebb hallgatók külföldi tapasztalatszerzésének, tanulmányútjaiknak támogatása
l) a nemzetközi pénzügyi vérkeringésbe való bekapcsolódás elősegítése kiadványokkal, nemzetközi szakmai fórumokon való részvétellel, illetve ilyenek szervezésével
m) a gazdasági élet szereplőinek valamint a lakosság széles rétegeinek pénzügyi tudatosságának és jártasságának fejlesztésére irányuló programok kidolgozása, megvalósítása, valamint a programokhoz szükséges finanszírozási háttér megteremtése
n) hasonló célok elérését megfogalmazó érdekelt szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés elősegítése

A támogatás előnyei:

Amellett, hogy a pénzügyi kultúra fejlődéséért tesz, fontos tudni, hogy támogatóink és önkénteseink alapítványi ezüst kitűzőt kapnak, nevük felkerül a honlapunkra, meghívást kapnak az alapítvány rendezvényeire, melyeken térítésmentesen vehetnek részt. Emellett támogatói oklevelét és önkéntesi titulusát személyes megjelenési felületein (névjegy, email aláírás, honlap stb.) használhatja, amely jelentős marketing- és PR-előnyökkel jár!
Jogi személyek esetén - a jelenleg érvényes számviteli szabályok alapján - az alapítványi támogatás 100%-ban költségként leírható.

A Kuratórium tagjai:

Elnök: Sági Péter
Tagok: Ságiné Szokoly Adrienn, Szabó Tibor, Radits Boglárka Andrea, Kőrösi Jánosné

Elérhetőségünk:

Kapcsolat

Vissza a foldalra.